HEQI Institut za osnaživanje kvalitete u zdravstvu /Healthcare Empowerment Quality Institute/, osnovan je s ciljem osnaživanja, promicanja i unapređivanja kvalitete usluga u zdravstvu. Institut je specijaliziran za konceptualizaciju i provedbu istraživačkih, edukacijskih, informacijskih i savjetodavnih inicijativa i projekata na lokalnoj i nacionalnoj razini. Surađujemo sa nacionalnim i internacionalnim institucijama u području zdravstvene skrbi.

Misija & Vizija

Naša je misija na stručan način, kroz istraživačke aktivnosti, edukaciju i savjetodavne projekte, doprinijeti osnaživanju pacijenata kao relevantne društvene skupine i njihovom što većem uključivanju u procese i postupke vezane uz provedbu zdravstvene zaštite i liječenja. Usmjeravajući svoj fokus na osnaživanje pacijenata doprinosimo osnaživanju kvalitete u zdravstvu. Slijedeći internacionalne standarde kvalitete zdravstvene zaštite, želimo kroz područja kojima se bavimo doprinijeti implementaciji i standardizaciji čimbenika u zdravstvu, a posebice onih koji su ključni za pacijente. Poticanjem dvosmjerne komunikacije pacijenta i liječnika otvaramo prostor poboljšanju zdravstvene usluge i povećanju sigurnosti u zdravstvu. Usmjereni na sigurnost i iskustvo pacijenta, prikupljamo njihova iskustva bilo pozitivna ili negativna. Na taj način iskustvo pacijenata postaje transparentan i učinkovit alat za poboljšanje kvalitete.

Kreiranjem, održavanjem i unaprjeđivanjem kodeksa duhovnih vrijednosti u komuniciranju kvalitete u zdravstvu u svjetlu iskrene tolerancije i međusobnog uvažavanja liječnika i pacijenta, zalažemo se za etički, konkretan i konstruktivan doprinos građanskoj, društvenoj i moralnoj dobrobiti zajednice.

Ciljevi
  • Kvalitetna dvosmjerna komunikacija pacijenta i zdravstvenog osoblja
  • Prijelaz iz jednosmjernog povjerenja u odnos jednakosti, poštovanja, pažnje, iskrenosti i prisnosti
  • Čvrsta veza svih karika u iskustvu pacijenta
  • Osjećaj sigurnosti kod pacijenta
  • Sloboda i iskrenost pacijenta u iskazivanju proživljenog iskustva
  • Pomicanje fokusa s tradicionalnog odnosa pacijent – liječnik na višu razinu uključivanja pacijenta u procesu vlastita liječenja