Zadovoljan pacijent u fokusu poslovanja glavna je okosnica HEQI's PROGRAMA.

Da bi se to i ostvarilo, u okviru projekta osmišljena je jedinstvena metodologija, zasnovana na ispitivanju iskustva pacijenta proživljenog u zdravstvenoj ustanovi.

Ovakvo ispitivanje potrebno je kako bi se utvrdio pravi odraz iskustva pacijenata i realno činjenično stanje iz kuta njegova gledanja, a dobiveni rezultati omogućuju i olakšavaju donošenje zaključaka o tome s kojim uslugama su pacijenti zadovoljni te u kolikoj mjeri.

U konačnici, ova istraživanja predstavljaju informacijsku osnovicu te daju podlogu za argumentirano donošenje poslovnih odluka o prioritetima poboljšanja usluga. Nadalje, time je moguće uspoređivati razdoblja u nizu jer postoji polazište kontrole u rezultatima iz prethodnog razdoblja.

Koristi (benefiti) :

 • Zadovoljan pacijent u fokusu vašeg poslovanja
 • Dokaz brige za kvalitetu pružanja usluge
 • Sustavna identifikacija i komparacija stavova korisnika usluga
 • Osnaživanje i kontinuirano poboljšavanje procesa kvalitete usluge
 • Jasna percepcija kvalitete u zdravstvu
 • Ostvarivanje postavljenih poslovnih rezultata
 • Podizanje svijesti o važnosti brige o zdravlju
 • Poticanje, podržavanje i sudjelovanje korisnika zdravstvenih usluga u poboljšanju standarda kvalitete
 • Zdravstvena usluga prema izboru pacijenta
 • Jedinstven alat za strateške odluke
 • Mogućnost unutarnjeg i vanjskog benchmarkinga za marketinške potrebe

Završni čin HEQI's programa je HEQI Gala - svečana dodjela godišnje nagrade zdravstvenim organizacijama koje provode program ispitivanja iskustva pacijenta.